search
Contact Us
09-9657000
הוראות הפעלה
Polar Club

האפליקציה שהופכת כל אימון לחוויה עבור המתאמנים וכלי מקצועי מעולה למאמנים ולבעלי הסטודיו.

- שיעורים מבוססי דופק ופרמטרים נוספים (% מדופק מרבי, שריפת קלוריות)

- קבלת נתוני המתאמנים על המסך באמצעות שעונים או משדרי דופק המשדרים בבלוטות'

- המאמן והמתאמנים רואים את נתוני כל המתאמנים בזמן אמת על גבי מסך אחד ועוקבים אחר יעילות האימון

- הדרכה אישית במהלך האימון בהתאם לנתונים הנראים על המסך

- המערכת מאפשרת רישום לשיעורים על-ידי המתאמן דרך האפליקציה